MME Harkályvédelmi Szakosztály / Hungarian Woodpecker Group

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Harkályvédelmi Szakosztály (eleinte Munkacsoport) 2019. nyarán alakult, azzal a céllal, hogy összehozza a hazai harkályfélékkel foglalkozó szakembereket és érdeklődőket, ezzel egy olyan közösséget teremtve, ahol lehetőség nyílik a hazai harkályfajokkal kapcsolatos vizsgálatok ismertetésére, szakmai konzultációra, segítve ezzel a jövőbeni kutatási irányok meghatározását is.

The Hungarian Woodpecker Group is a network of people with a keen interest in woodpeckers and their habitats. Our mission is to improve the knowledge of woodpeckers through observation and study. Our members (professionals and amateurs, full-time and voluntary) aim to gather data on the status and distribution of Hungary’s nine species. We also aim to promote a greater interest in woodpeckers amongst the general public.

Fontosnak tartjuk az eddig összegyűlt adatok és ismeretek rendszerezését és feldolgozását, valamint bővítését. Emellett pedig szintén hangsúlyt fektetünk a harkályfajok népszerűségének növelésére és az ismeretterjesztésre is.

A harkályfélék családjába (Picidae) világszerte, 225-250 faj tartozik, a sarkvidékeket, valamint Ausztráliát kivéve az egész világon elterjedtek. Az Európában honos 11 faj közül 9 előfordul hazánkban is.

Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) / White-backed Woodpecker
Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) / White-backed Woodpecker

A harkályok kulcsszerepet játszanak az erdei ökoszisztémákban. Odvaik készítésével rengeteg élőlény megtelepedését segítik elő. Világszerte számos állatfaj kötődik faodvakhoz, gerinctelenek és gerincesek egyaránt. Az odvakban nevelik fel utódaikat, pihennek, halmozzák fel készleteiket, áttelelnek stb. A gerinceseken belül másodlagos odúköltő madárfajok, cinegék, légykapók, baglyok, kerceréce, kék galamb stb., emellett emlősök, mint például erdei egerek, pelék, mókusok és denevérek, valamint gerinctelen fajok, darazsak, lepkék.

Az odúkészítő harkályfajok csak olyan korú fás társulásokban képesek szaporodni, ahol elég öregek - elég vastagok - a fák költőodúk készítéséhez. Élőhelyük egészségi állapotának, jóságának, fajgazdagságának indikátorai. Minden harkályfaj csak a preferenciáinak megfelelő élőhelyen tud megtelepedni. A harkályfajok megtelepedése jól előre jelzi a hozzájuk kötődő más fajok megtelepedését is. Ha az adott harkályfaj költ a területen, akkor azok az állatok is megtelepednek, amelyek specifikusan az ő elhagyott odúikat foglalják el. Minél több harkályfaj költ egy erdőben, annál több harkályokhoz kötődő állatfaj találja meg életfeltételeit.

A fentiekből egyenesen következik, hogy a harkályok védelme (más élőlényekéhez hasonlóan) csak az élőhelyük védelmével együtt oldható meg, ezáltal a harkályok védelme az erdőkhöz kötődő, illetve specifikusan a harkályok lététől is függő (pl. odúlakó) fajok védelmét is szolgálja.

A vezetőség e-mail címe: harkalyvedelem@mme.hu

Elnök / Group leader: Gorman Gerard
E-mail: picidae.gerard@gmail.com

Titkár / Secretary: Cserép György
E-mail: gyorgy.cserep@gmail.com

Szakkoordinátor / Ornithological Coordinator: Dr. Németh Csaba
E-mail: csaba.nemeth@onpi.hu

Szakkoordinátor / Ornithological Coordinator: Frank Tamás
E-mail: tamasfrank7@gmail.com

Fehérhátú fakopáncs Munkacsoport koordinátor / White-backed Woodpecker Working Group Coordinator: Molnár Márton
E-mail: marcipalkata@gmail.com

Nyaktekercs Munkacsoport koordinátor / Wryneck Working Group Coordinator: Klébert Antal
E-mail: klebertantal@gmail.com

Webmester / Webmaster: Sztrehárszki Lili
E-mail: sz.lili2002@gmail.com

Hivatalos Facebook oldal / Official Facebook page: 
MME Harkályvédelmi Szakosztály / Hungarian Woodpecker Group

Hivatalos Instagram oldal / Official Instagram page:
MME Harkályvédelmi Szakosztály / Hungarian Woodpecker Group