Az MME Vízimadár-Védelmi Szakosztályának éves jelentése-2022

A 2021 tavaszán újra alakított Vízimadár-Védelmi Szakosztály 2022-es éves jelentése

Éves jelentés ‒ 2022

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET Vízimadár-védelmi Szakosztály PROGRAMJAINAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tartalomjegyzék

1.      Bevezetés. 2

2.      Monitoring jellegű, védelmet megalapozó tevékenységek: 3

2.1.       Országos vizes élőhelykataszter program beindítása. 3

2.2.       Vízimadár monitoring kiterjesztése: 3

2.3.       Fészkelő állomány és átvonuló állomány felmérése. 3

2.4.       Fajspecifikus szinkron számlálások szervezése. 3

3.          Természetvédelmi és társadalmi programok. 4

3.1.       Társadalmasítható gyakorlati védelmi akciók szervezése: PiA.. 4

3.2.       Pályázatok kidolgozása és megvalósítása. 4

3.3.       Kommunikáció. 4

1.Bevezetés

A szakosztály 2021. április 9.-én alakult meg újra, online alakuló ülés keretében.

2022-ben a Szakosztály elnökségi tagjai voltak:

Balla Dániel (titkár)

Csibrány Balázs

Pellinger Attila és Szász Előd

Pitó Andor

Tokody Béla

Zalai Tamás (elnök)

Éves gyűlésünket online tartottuk 2022. december 12-én. Az ülésen a leköszönő Pellinger Attila helyére elnökségi tagnak Szász Elődöt választottuk meg.

A 2022-es év a 2021-es évben megalapozott tevékenységeket végeztük el, valamint programokat dolgoztunk ki a 2023-as év vonatkozásában is.

A középtávú munkatervben meghatározott feladatok előrehaladása a 2022-es évben:

2. Monitoring jellegű, védelmet megalapozó tevékenységek:

2.1.Országos vizes élőhelykataszter program beindítása

A szakosztályon belül Csibrány Balázs a program koordinátora.

A magyarországi vizes élőhelyek esetében, kiterjedéstől függetlenül egy egyszerű, ökológiai, természetvédelmi és kezelési adatokat összegző adatfelvételezést tervezünk elindítani, amely alapul szolgál a védelmi koncepciók kidolgozásához.

2022-ben kidolgoztuk a program részletes tervezetét. Emellett elkezdtük a Vízimadár Adatbázis-ban szereplő térképi állományának felülvizsgálatát, területek pontosítását.

Várható kezdési időpont: 2023. március 15.

2.2.Vízimadár monitoring kiterjesztése

A program felelőse Zalai Tamás.

A már folyó monitoring kiterjesztése a cél. A monitoring eredmények rendszeres (éves szintű) publikálása, eredmények bemutatása a tudományos közönség és széles nyilvánosság, illetve a döntéshozók számára. Hosszútávú elemzések elvégzése a rendelkezésre álló archív adatok alapján. Klímaváltozás hatásának elemzése és bemutatása a széles nyilvánosság és a döntéshozók számára.

2022-ben folyamatos volt a monitoring, a 2022. évi januári hóközepi szinkron („Midwinter Count”) eredményeit honlaphírben mutattuk be (10). A 2022-es év teljes összefoglalója várhatóan 2023 márciusára készül el.

2.3.Fészkelő állomány és átvonuló állomány felmérése

A program felelőse Balla Dániel.

2022-ben a program megalapozása folyt, tekintettel arra, hogy a szakosztály rengeteg fajjal foglalkozik a „keveset markol és sokat fog” elvét kívánjuk érvényesíteni, kis lépésekkel haladva az állományfelmérések kiterjesztésében. 2023-ban kampányt szervezünk a bíbic országos állományfelmérésére.

Várható kezdési időpont: 2023.

2.4.Fajspecifikus szinkron számlálások szervezése

A program felelőse Csibrány Balázs.

2022-ben az elnökség döntése alapján a barátréce (Aythya ferina), a cigányréce (Aythya nyroca) és a nagy goda (Limosa limosa) szinkronszámlálását végeztük el, valamint besegítettünk a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által koordinált országos vadlúd monitoringban is.

A barátréce, a cigányréce valamint a nagy goda monitoringok eredményeiről négy honlapcikkben számoltunk be.

3.Természetvédelmi és társadalmi programok

3.1.Társadalmasítható gyakorlati védelmi akciók szervezése

A program felelőse Pitó Andor.

A program célja táborokban tematikus „vízimadár napok” szervezése. Az idei évben a Hanságban, Tatán és a Hortobágyon tartottunk MME szervezésű táborokban tematikus napokat, ahol a gyerekek a vízimadarakkal, vízimadár számolással, felmérésekkel ismerkedhettek meg.

3.2.Pályázatok kidolgozása és megvalósítása

A program felelőse Tokody Béla.

A program keretében 2022-ben benyújtásra került egy LIFE természetvédelmi pályázat „Komplex élőhelykezelések a Tisza menti szikes vizes élőhely-hálózatának megőrzésére” címmel a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, magángazdálkodók és önkormányzatok bevonásával.

A pályázati eredményhirdetés várható időpontja 2023. április.

3.3.Kommunikáció

A program felelőse Balla Dániel és Tokody Béla.

A 2021-ben elindított zárt és nyílt Facebook csoportunkban, valamint az Instagram oldalunkon folyamatosan jelentettünk meg híreket a munkánkról, eredményeinkről.

3.4.Egyéb tevékenységek

3.4.1. A nagy goda, piroslábú cankó és a bíbic fajmegőrzési terve kapcsán, amely a LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) projekt egyik MME vállalt kötelezettsége, a VVSZ tagjainak aktív közreműködődével 2022. október 15-16-a között egy workshop került megrendezésre Sándorfalván annak érdekében, hogy 2023 során a három fajra vonatkozó fajmegőrzési terv az Agrárminisztérium részéről elfogadásra kerüljön.

3.4.2. 2022. december 12-én a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében (a LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE - LIFE19 NAT/LT/000898 pályázat kapcsán) részt vettünk a kis lilik a hazai fajmegőrzési terv felülvizsgálatának egyeztetésén.

 

MME VVSZ

elnöksége